vizyonumuz - misyonumuz

VİZYONUMUZ

Kütüphanelerimizi, türlü kaynak ve bilgi merkezi, çağrı merkezi, etüt mekanları, buluşma noktaları ve halka açık kültürel bir merkez karışımı/kitap müzesi olarak daha çok okumaya teşvik eden yerler olarak sürekli yeniden yapılandırmak; uluslararası bir bilgi-belge sağlama/dağıtma ve paylaşma merkezine dönüştürmektir.

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin bilgi üretimini, etkin, hızlı ve verimli evrensel bilgi akışı sağlayarak desteklemek; her türlü bilgi ihtiyacında araştırmacıların Başkanlığımızı başlangıç noktası olarak görmelerini sağlamak; öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinmek; demokratik tutum ve davranışları özümseyen, yaratıcı ve üretken, vizyon sahibi, hızlı düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, duygusal zekası yüksek öğrenci odaklı eğitim anlayışını destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek tüm faaliyetlerin geçerli en üst standartlarda yönetilmesi ve akreditasyon sağlamaktır.

PAYLAŞILAN DEĞERLERİMİZ

 • Bilimsellik ve Evrensellik
 • Bilgiyi Paylaşarak Büyüme, Değişime Güç Verme
 • Çözüm Üretme ve Uygulama
 • Toplumsal, Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Paylaşımcılık ve Katılımcılık
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılığı Ödüllendirme
 • Sorumluluk ve Adanmışlık
 • Özeleştiri
 • Hizmetlerin Çabuk, Doğru ve Zamanında Sunulması
 • Analitik Düşünce, Sistemli ve Disiplinli Çalışma
 • Estetik Duyarlılık
 • Öz Saygı ve İnsan Kaynaklarına Güven
 • Mükemmeliyetçilik, Kaliteyi Bir Yaşam Biçimi Olarak Benimseme
 • Verimlilik ve Rekabetçi Olma

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

   Kullanıcıların memnuniyet duymasını sağlamak; öğretim elemanları ve öğrenciler ile işbirliği halinde her türlü bilgi ihtiyacında Başkanlığımızı       başlangıç noktası olarak görmelerini sağlamak.

   Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinmek.

   Tüm faaliyetlerin geçerli en üst standartlarda yönetilmesi ve akreditasyon sağlamak.

   Bilgi depolanması ve aktarımı, bilgi ve data birikiminin bilimsel araştırmalara kaynak oluşturacak şekilde örgün kullanımını sağlamak.

   Bilgi kaynaklarına her yerden erişim ve mobil teknolojileri bilgiye erişimde kullanmak.

   Kullanılabilirliği yüksek bir araştırma ortamı oluşturmak.

   Kişisel ve profesyonel gelişimi desteklemek.

   Bilimsel çalışma ve birikimlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlamak.

   Kütüphane hizmetleri hakkında kullanıcı araştırması yapmak.

   Kütüphane materyalinin dönüşümünü iyileştirmek.

   Kütüphane materyallerin denetimini kolaylaştırmak.

   Merkez kütüphane ve birim kütüphanelerin fiziksel biçimini iyileştirmek.

   Yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında tanıtım yapmak.

   Kullanıcı ve personel eğitim malzemelerini geliştirmek ve yenilemek.

   Demokratik tutum ve davranışları özümseyen, yaratıcı ve üretken, vizyon sahibi, hızlı düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, duygusal zekası       yüksek öğrenci odaklı eğitim anlayışını destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek.

 • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
 • Kitap İstek Hazırlama Formu
 • Kataloglar
 • Ücretsiz Tarama Hizmeti
 • Akıllı Sistem(RFID)
 • Kitap Yıkama Hizmeti
 • Akademik Arama Motorları
 • Cep Kütüphanem
 • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik