TURNITIN PROGRAMI SAYFA SAYISI 400'DEN FAZLA OLAN TEZLER İÇİN BENZERLİK YÜZDESİ HESAPLAMA FORMU
Tarih: ......./......./........
  KELİME SAYISI BENZERLLİK ORANI (%) BENZER KELİME SAYISI
1. 400'LÜK TEZ DİLİMİ
2. 400'LÜK TEZ DİLİMİ
3. 400'LÜK TEZ DİLİMİ
4. 400'LÜK TEZ DİLİMİ
TOPLAM  :
TEZ BENZERLİK ORANI (%)
Formül=(Toplam Benzer Kelime/Toplam Kelime)*100
  Adı Soyadı  
   
  İmza