MANİSA KİTAPLARI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ARŞİVİNDEKİ MANİSA İLE İLGİLİ YAYINLAR

Akıncı, Recep (1949), Eski Philadelphia Buğünkü Alaşehir, İzmir: Ticaret Basımevi

Akgül, Hüseyin (1998), ManisaTürküleri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yayını

Aksakal, Bedriye (1987), Sazıyla Sözüyle Manisa, Manisa Turizm Derneği Yayını

Aksakal, Bedriye (1993), Yeşilin Atası Manisa Tarzan'ı, Manisa: Emek Matbaası

Aksakal, Ali Haydar (2003), Manisa'nın Bilinmeyen Değerleri, Manisa: Şafak Matbaası

Aksakal, Bedriye (2005), Spil’den Esintiler, Manisa: Emek Matbaası

Aksakal, Ali Haydar (2005), Manisa’da Bir Şadırvan, Manisa: Emek Matbaası

Aksakal, Ali Haydar (2007), Batı Anadolu ve Tarihi Kentler, (Ed.: Ahmet Önal), Manisa

Aksakal, Ali Haydar (2011), Niobe ve Manisa’nın Gizemli Tarihi, Manisa: Emek Matbaası

Aksakal, Ali Haydar (2015), Gönül Penceresinden Manisa, Manisa

Altan, Yasin (2015), Manisa Boya Bitkileri, MCBÜ Yayınları

Altan, Yasin vdg. (1998), Manisa Anıt Ağaçları ve Halk Kültüründeki Yeri, MCBÜ Vakfı Yayını

Armağan, Vahit (1946), Manisa Arkeoloji Müzesi Klavuzu, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XV, İstanbul: Marifet Basımevi

Avan, Hakkı (2001), Manisa Mektupları, Manisa

Bilgi, Necdet (2013), Manisa Konuşmaları (2000-2001), Manisa İl Özel İdaresi Yayını

Çelebi, Mevlüt (2006), Atatürk ve Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları: 3

Çelik, Mehmet vdg. (1999), Saruhanoğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Manisa'da Yaşayan Kültürel İzleri, Manisa Valiliği Yayını

Gökçen, İbrahim (1945), Manisa'da XVI ve XVII. Yüzyılda Deri Sanatları Tarihi Üzerine Bir Araştırma, CHP Halkevi  Yayınları-XII, İstanbul: Marifet  Basımevi

Emecen, Feridun M. (2006)Tarih içinde Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları/1

Erkul, Rasih (2000), Manisalı Birri Mehmed Dede: Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Divan, Manisa Valiliği Yayını.

Gökçen, İbrahim (1946), Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XVIII, İstanbul: Marifet  Basımevi

Gökçen, İbrahim (1946), Saruhanlı'da Yürük ve Türkmenler, Manisa: CHP Halkevi  Yayınları-XVI

Gökçen, İbrahim (1946), Sicillere Göre XVI. ve XVII. Asırlarda Saruhan  Zaviye ve  Yatırları, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XV, İstanbul: Marifet Basımevi

Irmak, Ahmet (1937), Sâlname Manisa Vilayeti Tarihi, İstanbul: Tecelli Basımevi

İlker, S.  Sami (1999), Bir Zamanlar Gördes, Manisa: Tunahan Matbaacılık

İlker, S. Sami (2016), Gördes Eskiden Yeniye İkinci Meşrutiyetten 1970’lere Fotoğraflar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yayınları

İlker, Süleyman Sami (2016), Gördes Eskiden Yeniye, Gündoğan Matbaası

Karagöz, Sadık (1974), Manisa İli Kütüphaneleri, Manisa ili Merkez Kütüphaneleri Koruma ve Geliştirme Derneği/ 1

MCBÜ (2017), Gelenekle Gelecek Arasında Kalmış Bir Bölge: Yuntdağı (Sorunlar ve Öneriler), MCBÜ Yayın No: 0029

MCBÜ İİBF-MTO (1997), Manisa İlinde KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Manisa:Emek Matbaası

MCBÜ Köprübaşı Meslek Yüksekokulu (2016), Manisa ili Köprübaşı İlçesi Yeni Ufuklar Çalıştayı (Ekim 2016)

Manisa CBU (2001), Manisa Araştırmaları I, Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve  Uygulama Merkezi

Manisa CBU (2006), Manisa Şehri Bilgi Şöleni: Bildiriler 29-30 Eylül 2005, Manisa: Emek Matbaası

MCBÜ-MESOB (2008), Avrupa Yolunda Esnaf ve Sanatkarlar Araştırması, Manisa: CBÜ-MESOB, 2008

Manisalı Kara Kulak Oğlu Kemal Irmak (1937), Manisa Tarihi, İstanbul: Ülkü Matbaası

Manisa Kültür Direktörlüğü (1937), Manisa (1936-1937) Ders Yılı Etiksel Toplantı Tutulgası,    İzmir: Dereli Basımevi.

Manisa Sanayi Bölgesi İdare Komitesi (1964), Manisa Sanayi Bölgesi Tesis ve Geliştirme Projesi, Ankara: Doğuş Matbaacılık.

Manisa Vilayeti (1932),  Meclisi Umumisi Zabıtnameleri 1932

Manisa Vilayeti (1932), Manisa VilayetiHakkında TabiiCoğrafi, Tarihi,. İdari, İktisadi, İctimai Malumatı Cami Mecmuadır İzmir.

Manisa Vilayeti (1934),  Meclisi Umumisi 1934 Senesi Müzakere ve Zabıtnamesi, İzmir: Marifet Basımevi

Manisa Valiliği (1995), Manisa, (Çev.: Robert Bragner), Manisa Valiliği Yayını

Manisa Valiliği (1999), Manisalı Padişahlar, Manisa Valiliği Yayını

Pınar, İlhan (Hz) (1998), 19. Yüzyıl Anadolu Şehirleri: Manisa, Edirne, Kütahya, Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Konya, İzmir, İzmir: Akademi Yayınevi.

Özer, Metin (2006), Sancaklı Yörükleri, İzmir: Umay Yayınları

Uluçay, M. Çağatay (1940), Saruhanoğulları ve EserlerineDair Vesikalar (773H-1220H), Manisa   CHP Halkevi  Yayınları-6, İstanbul: Resimli Ay Matbaası

Uluçay, M. Çağatay (1940),  Manisa’daki Saray-ı Amire ve Şehzadeler Türbesi (849H-1926H), Manisa CHP Halkevi  Yayınları-8, İstanbul: Resimli Ay Matbaası

Uluçay, M. Çağatay (1941),  Manisa'daki Saray-ı Amire ve Şehzadeler Türbesi (849H-1926H), Manisa CHP Halkevi  Yayınları-8, İstanbul: Resimli Ay Matbaası

Uluçay, M. Çağatay (1946), Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar II, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XVII, İstanbul: Marifet Basımevi

Uluçay, M. Çağatay (1946),  Manisa Ünlüleri, Manisa Lisesi Yayınları II

Uluçay, M. Çağatay (1955),  18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-8, İstanbul: Berksoy Matbaası

Ünal, Ceren (2012),ManisaMüzesi Bizans Sikkeleri, MCBÜ  Yayın No: 0003

Yahyaoğlu, Recai (2005), Mesir Macunu Gizemli ve Muhteşem Bir Sağlık Sırrı, İstanbul: Nesil Yayınları

Yörükoğlu, M. Nuri (2002), ManisaYangını: Triumvira, Vahdet-i Müselle Yahut Üç Günlük Tahrip, Altı Asırlık Bir İmar, MCBÜ Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

  • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
  • Kitap İstek Hazırlama Formu
  • Kataloglar
  • Ücretsiz Tarama Hizmeti
  • Akıllı Sistem(RFID)
  • Kitap Yıkama Hizmeti
  • Akademik Arama Motorları
  • Cep Kütüphanem
  • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik