MANİSA KİTAPLARI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ARŞİVİNDEKİ MANİSA İLE İLGİLİ YAYINLAR

Akıncı, Recep (1949), Eski Philadelphia Buğünkü Alaşehir, İzmir: Ticaret Basımevi.

Akgül, Hüseyin (1998), Manisa Türküleri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yayını.

Aksakal, Bedriye (1987), Sazıyla Sözüyle Manisa, Manisa Turizm Derneği Yayını.

Aksakal, Bedriye (1993), Yeşilin Atası Manisa Tarzan'ı, Manisa: Emek Matbaası.

Aksakal, Ali Haydar (2003), Manisa'nın Bilinmeyen Değerleri, Manisa: Şafak Matbaası.

Aksakal, Bedriye (2005), Spil’den Esintiler, Manisa: Emek Matbaası.

Aksakal, Ali Haydar (2005), Manisa’da Bir Şadırvan, Manisa: Emek Matbaası.

Aksakal, Ali Haydar (2007), Batı Anadolu ve Tarihi Kentler, (Ed.: Ahmet Önal), Manisa.

Aksakal, Ali Haydar (2011), Niobe ve Manisa’nın Gizemli Tarihi, Manisa: Emek Matbaası.

Aksakal, Ali Haydar (2015), Gönül Penceresinden Manisa, Manisa.

Altan, Yasin (2015), Manisa Boya Bitkileri, MCBÜ Yayınları.

Altan, Yasin vdg. (1998), Manisa Anıt Ağaçları ve Halk Kültüründeki Yeri, MCBÜ Vakfı Yayını.

Armağan, Vahit (1946), Manisa Arkeoloji Müzesi Klavuzu, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XV, İstanbul: Marifet Basımevi.

Avan, Hakkı (2001), Manisa Mektupları, Manisa.

Bilgi, Necdet (2013), Manisa Konuşmaları (2000-2001), Manisa İl Özel İdaresi Yayını.

Çelebi, Mevlüt (2006), Atatürk ve Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları: 3.

Çelik, Mehmet vdg. (1999), Saruhanoğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Manisa'da Yaşayan Kültürel İzleri, Manisa Valiliği Yayını.

Gökçen, İbrahim (1945), Manisa'da XVI ve XVII. Yüzyılda Deri Sanatları Tarihi Üzerine Bir Araştırma, CHP Halkevi  Yayınları-XII, İstanbul: Marifet  Basımevi.

Emecen, Feridun M. (2006)Tarih içinde Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları/1.

Erkul, Rasih (2000), Manisalı Birri Mehmed Dede: Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Divan, Manisa Valiliği Yayını.

Gökçen, İbrahim (1946), Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XVIII, İstanbul: Marifet  Basımevi.

Gökçen, İbrahim (1946), Saruhanlı'da Yürük ve Türkmenler, Manisa: CHP Halkevi  Yayınları-XVI.

Gökçen, İbrahim (1946), Sicillere Göre XVI. ve XVII. Asırlarda Saruhan  Zaviye ve  Yatırları, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XV, İstanbul: Marifet Basımevi.

Irmak, Ahmet (1937), Sâlname Manisa Vilayeti Tarihi, İstanbul: Tecelli Basımevi.

İlker, S.  Sami (1999), Bir Zamanlar Gördes, Manisa: Tunahan Matbaacılık.

İlker, S. Sami (2016), Gördes Eskiden Yeniye İkinci Meşrutiyetten 1970’lere Fotoğraflar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

İlker, Süleyman Sami (2016), Gördes Eskiden Yeniye, Gündoğan Matbaası.

Karagöz, Sadık (1974), Manisa İli Kütüphaneleri, Manisa ili Merkez Kütüphaneleri Koruma ve Geliştirme Derneği/ 1.

Manisa CBU (2001), Manisa Araştırmaları I, Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve  Uygulama Merkezi.

Manisa CBU (2006), Manisa Şehri Bilgi Şöleni: Bildiriler 29-30 Eylül 2005, Manisa: Emek Matbaası.

Manisalı Kara Kulak Oğlu Kemal Irmak (1937), Manisa Tarihi, İstanbul: Ülkü Matbaası.

Manisa Kültür Direktörlüğü (1937), Manisa (1936-1937) Ders Yılı Etiksel Toplantı Tutulgası,    İzmir: Dereli Basımevi.

Manisa Sanayi Bölgesi İdare Komitesi (1964), Manisa Sanayi Bölgesi Tesis ve Geliştirme Projesi, Ankara: Doğuş Matbaacılık.

Manisa Vilayeti (1932),  Meclisi Umumisi Zabıtnameleri 1932.

Manisa Vilayeti (1932), Manisa VilayetiHakkında TabiiCoğrafi, Tarihi,. İdari, İktisadi, İctimai Malumatı Cami Mecmuadır, İzmir.

Manisa Vilayeti (1934),  Meclisi Umumisi 1934 Senesi Müzakere ve Zabıtnamesi, İzmir: Marifet Basımevi.

Manisa Valiliği (1995), Manisa, (Çev.: Robert Bragner), Manisa Valiliği Yayını.

Manisa Valiliği (1999), Manisalı Padişahlar, Manisa Valiliği Yayını.

Pınar, İlhan (Hz) (1998), 19. Yüzyıl Anadolu Şehirleri: Manisa, Edirne, Kütahya, Ankara, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Konya, İzmir, İzmir: Akademi Yayınevi.

Özer, Metin (2006), Sancaklı Yörükleri, İzmir: Umay Yayınları.

Uluçay, M. Çağatay (1940), Saruhanoğulları ve EserlerineDair Vesikalar (773H-1220H), Manisa   CHP Halkevi  Yayınları-6, İstanbul: Resimli Ay Matbaası.

Uluçay, M. Çağatay (1940),  Manisa’daki Saray-ı Amire ve Şehzadeler Türbesi (849H-1926H), Manisa CHP Halkevi  Yayınları-8, İstanbul: Resimli Ay Matbaası.

Uluçay, M. Çağatay (1941),  Manisa'daki Saray-ı Amire ve Şehzadeler Türbesi (849H-1926H), Manisa CHP Halkevi  Yayınları-8, İstanbul: Resimli Ay Matbaası.

Uluçay, M. Çağatay (1946), Saruhanoğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar II, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-XVII, İstanbul: Marifet Basımevi.

Uluçay, M. Çağatay (1946),  Manisa Ünlüleri, Manisa Lisesi Yayınları II.

Uluçay, M. Çağatay (1955),  18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, Manisa CHP Halkevi  Yayınları-8, İstanbul: Berksoy Matbaası.

Ünal, Ceren (2012),Manisa Müzesi Bizans Sikkeleri, MCBÜ  Yayın No: 0003.

Yahyaoğlu, Recai (2005), Mesir Macunu Gizemli ve Muhteşem Bir Sağlık Sırrı, İstanbul: Nesil Yayınları.

Yörükoğlu, M. Nuri (2002), Manisa Yangını: Triumvira, Vahdet-i Müselle Yahut Üç Günlük Tahrip, Altı Asırlık Bir İmar, MCBÜ Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi. 

  • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
  • Kitap İstek Hazırlama Formu
  • Kataloglar
  • Ücretsiz Tarama Hizmeti
  • Akıllı Sistem(RFID)
  • Kitap Yıkama Hizmeti
  • Akademik Arama Motorları
  • Cep Kütüphanem
  • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik