hakkımızda

Manisa içi ve çevre ilçelere dağılan akademik birimlerden oluşan çok kampüslü Üniversitemizde kütüphaneler, Muradiye Kampüsü'nde Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi  Kütüphanelerinden oluşan Merkez Kütüphane, Uncubozköy Kampüsü'nde İİBF ve Tıp Fakültesi Kütüphaneleri,  Rektörlük Kampüsü'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kütüphanesi, Sağlık Yüksek Okulları Kitaplığı ile Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Kitaplığı şeklinde şeklinde yapılandırılmış olup; ilçelerde Demirci Eğitim Fakültesi Kütüphanesi, Alaşehir MYO Kütüphanesi, Akhisar Yüksek Okulları Kütüphanesi, Salihli MYO Kütüphanesi, Gördes MYO Kütüphanesi ve diğer meslek yüksek okullarımızda da kitaplıklardan oluşmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerine bağlı tarih-edebiyat konu ağırlıklı olarak Darüşşifa Kitaplıkları (11.000) vardır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (KDDB),  Muradiye Kampüsü'nde bulunan yeni hizmet binası içinde örgütlenerek elektronik kütüphanecilik, bütçelendirme ve birim kütüphaneler arasında eş güdüm sağlayarak hizmetlerde merkezi bir yapı oluşturmuştur. Birim kütüphanelerdeki hizmetlerin merkezileştirilmesi açısından önemli bir aşama olan yayınların bilgisayar ortamına aktarılarak elektronik toplu kataloğu hayata geçirmiştir. KDDB aracılığıyla kütüphaneler arası ödünç verme hizmetleri de verilmektedir.

Temel hizmet anlayışını 'Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır' olarak belirleyen Celal Bayar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, teknolojik yenilenmelerle sürekli yapısal dönüşümünü gerçekleştirmektedir.  2004 yılından itibaren sağlanan  YORDAM Kütüphane Otomasyon Programıyla kütüphanelerimize gelen yayınların veri girişi yapılarak oluşturulan elektronik toplu katalog, web sayfamızdan araştırmacıların kullanımına 365 gün 24 saat sunulmaktadır. Kaynak koleksiyonunu güncellemek ve araştırmacıların yeni kaynak gereksinimlerini karşılamak için sürekli olarak   binlerce bilgi kaynağı aktarımı gerçekleştirilmektedir.

1990'lı yıllara kadar üniversite kütüphanelerinin gelişmişliğinde kitap, dergi, gazete vb. basılı yayınların çokluğu önemli bir göstergeydi. İnternet ve diğer iletişim sistemlerindeki gelişmeler sonucunda, elektronik kütüphanecilik, kütüphane otomasyonu ve bilgiye erişim kavramlarında yeni yönelimlere doğru önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Klasik kütüphanelerde raflarda dizili binlerce basılı yayının yerini artık CD'ler ve hizmet server'ları almakta, veri tabanlarının yaygın olarak kullanımıyla birlikte kütüphanecilik hizmetleri bilgisayarlarla yürütülmektedir. Kütüphanecilik alanında yaşanan teknolojik değişimlere Üniversitemiz de sağlıklı bir altyapı oluşturarak uyum sağlamaktadır. Bu dönüşüm süresince genel stratejimiz ödeneklerimizin büyük bir bölümünü elektronik kütüphaneciliğe ayırmak, sürdürülmekte olan kütüphane otomasyonu çalışmalarını hızla bitirmek, kütüphane web sayfamızı akademik bir arama motoru olarak sürekli geliştirmektir.

2001 yılında Üniversitemiz ODTÜ-ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU (ANKOS) üyesi olmuştur.

E-kütüphanecilik ve diğer çalışmalarımıza e-posta grubu oluşturarak öğretim elemanlarımızın doğrudan e-postayla katılımı sağlanmaktadır.

Başkanlarımız

Hıdır METİN (2017- )

Ahmet KALAYCI (2007-2017)

Doç. Dr. Ramazan GÖKBUNAR (2001-2007)

Ruşen ÖZKAN (1999-2001)

Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL (1997-2000)

Hayri BAŞKURT (1993-1996)

  • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
  • Kitap İstek Hazırlama Formu
  • Kataloglar
  • Ücretsiz Tarama Hizmeti
  • Akıllı Sistem(RFID)
  • Kitap Yıkama Hizmeti
  • Akademik Arama Motorları
  • Cep Kütüphanem
  • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik