ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANSI (EKUAL)


EBSCOhost Veritabanları

ERİŞİM ADRESLERİ  

EBSCOhost VERİ TABANLARI DOĞRUDAN ERİŞİM LİNKLERİ

 EBSCOhost 2.0 platformu için genel adres;

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost

Bilgi Dokümanı İçin Tıklayın

Her bir veri tabanına erişim için adresler;

Academic Search Complete


Multi-disipliner Araştırma için Dünyanın En Kapsamlı, Akademik Tam Metin Veri Tabanı
Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.
Bu kaynak, 9,100’e yakını tam metin olmak üzere 13353’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,900 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.
İçerdiği Konulardan Bazıları:
Antropoloji, astronomi, biyoloji, coğrafya, eczacılık, etnik ve kültürel çalışmalar, felsefe fizik, hukuk, jeoloji, kimya, matematik, mühendislik, müzik, psikoloji, teknoloji, tıp, veterinerlik, zooloji ve çok daha fazlası...    
Hemen Erişim Sağlayın: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h


Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index


1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
 Applied Science & Business Periodicals Retrospective veritabanına ulaşmak için tıklayınız.


Business Source Complete


3) Business Source Complete
İktisadi ve İdari Bilimlere Özel, Dünyanın En Kapsamlı Hakemli Tam Metin İçeriği
Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır.
Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

“JSTOR Business Collection” içindeki dergileri büyük oranda içeren bu veri tabanında yer alan makaleler 1886’ya kadar uzanır.

Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Aşağıda tam metin içeriğe dair bilgiler bulabilirsiniz.

Tam Metin İçerik:

 • 2,000,e yakın hakemli dergi

 

 • 1,840’ın üzerinde ticari dergi ve popüler işletme dergisi (En önemli 5 popüler dergiyi aktif tam metin ve gecikmesiz olarak içeren tek veri tabanıdır. Bu dergiler: Bloomberg Businessweek, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Money)
 • 920’ye yakın kitap/monograf
 • Company View: 1,150,000’den fazla şirket profili.
 • Harvard Business School akademisyenleri tarafından verilen 57 seminerin video’ları.
 • 3,625’den fazla SWOT analizi
 • 1,440’dan fazla ülke ekonomi raporu
 • 7,648 endüstri raposu
 • 2,550’ye yakın pazar araştırma raporu
 • 10,270’den fazla vaka analizi
 • ve çok daha fazlası...

 

Hemen Erişim Sağlayın: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth


Computers & Applied Sciences Complete:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih

Environment Complete:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih

ERIC


ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.
Hemen Erişim Sağlayın: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric


GreenFILE


GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar.
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
9,100’den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
GreenFILE veri tabanımıza aşağıdaki erişim adresini kullanarak doğrudan ulaşabilirsiniz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh
Daha detaylı bilgi için: http://www.ebscohost.com/academic/greenfile
Yayın Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/8gh-coverage.htm

Health Source: Nursing/Academic Edition
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hch

History Reference Center
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=khh

Humanities International Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hlh

Legal Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lgh

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text


500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.
Library, Information Science & Technology Abstract veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.

MasterFILE Premier:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f5h

MEDLINE


Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler şunlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600’den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir.
Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® ve HealthSTAR® kaynaklarını da indeksler.
Hemen Erişim Sağlayın: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

Newspaper Source http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nfh

Professional Development Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=tfh

Psychology and Behavioral Sciences Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pbh

Regional Business News
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh

Religion and Philosophy Collection
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rlh

Research Starters ' Business
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e6h

Research Starters ' Education
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e0h

The Serials Directory
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ser

Teacher Reference Center


Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.

Teacher Reference Center veritabanına ulaşmak için tıklayınız: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=trh


Book Index With Reviews
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=bir

Business Tarama Arayüzü
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=bsi

DynaMed


National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.
5,700’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.
Hergün güncellenen DynaMed’in editörleri her gün 500’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir.
DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.
BMJ tarafından yayımlanan makaleye göre içlerinde UpToDate’in de bulunduğu hasta başı bakım danışma kaynakları arasında en günceli DynaMed olmuştur. (Makaleye http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5856.full adresinden erişebilirsiniz) 
Hemen Erişim Sağlayın: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed


ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSASANSI (EKUAL)

 1. Academic Search Complete (Tüm disiplinler)

Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search Complete (ASC), 4.400'ü hakemli dergi olmak üzere, 5.400'den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Academic Search Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı online tam metin bilgi bankasıdır. Veritabanı, tüm akademik disiplinlerden, 9.800'den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri yanı sıra, toplamda 10.900'dan fazla yayını ( monograflar, raporlar, konferans tutanakları vb ) indeksler. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, taranabilir PDF formatında, 1887'li yıllara kadar geriye gidebilmektedir. ASC, 1.000'den fazla dergide yayınlanmış makalelerin taranabilir atıf ve referans bilgilerini de içermektedir.

2. Book Index with Reviews (BIR) ( Kütüphanecilik, sağlama, danışma kaynağı)

Bowker'in Global Books in Print eş değerindeki önemli bir veritabanıdır. 4 milyondan fazla kitap, 450 binden fazla müzik başlığı, 200 bin DVD, 800 bin tam metin kitap tanıtımı, 650 binden fazla içindekiler sayfasını ve 90.000'den fazla kitabın ilk bölümünü tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Kitapların satış rakamları dikkate alınarak oluşturulmuş reyting çalışmaları yanınında, kitapların okuma düzeyleri hakkındaki bilgiler ayrıca verilmektedir. Kütüphanecilik alanındaki önemli dergilerden olan Library Journal (1 Temmuz 2005), BIR veritabanına, 10 üzerinden 10 puan vermiştir. BIR'de, 37 farklı tarama kriteri kullanılarak, çok tedaylı araştırmalar yapılabilmektedir.

3. Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler)

İktisadi ve idari bilimler alanında üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886'lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra (JSTOR'un Business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1.200'den fazla akademik dergide yayınlanan makalelerin atıf bilgilerine de erişmek mümkündür ( ISI sadece 234 derginin atıf bilgileri vermektedir ). BSC ile kendi alanında lider tam metin hakemli dergiler yanında, tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri ve swot analizleri, bildiriler, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, pazar araştırma raporları ve tam metin ticari dergilere erişim mümkündür. BSC, 1.400'den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 20.000'den fazla başlığı ( tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, Wall Street röportajları, pazar araştırma raporları, SWOT analizleri, tartışma metinleri ) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

4. ERIC (Eğitim)

Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. Educational Resource Information Center (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi) tarafından üretilen bir veri tabanıdır. 1966 yılından günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokumanlar ) kullanıma sunulmaktadır. Veritabanında 600'den fazla dergi indekslenmektedir.  EBSCOhost ERIC veritabanıyla 100 binden fazla ERIC dokumanına tam metin olarak erişim mümkündür.

5. Computers & Applied Science Complete (Mühendislik, uygulamalı bilimler)

Computers & Applied Sciences Complete (CASC), geleneksel mühendislik sorunlarının bilgi birikimini temsil eden, yeni teknolojilerin iş dünyası ve toplum açısından anlamlarına ilişkin araştırma malzemelerini içeren, uygulamalı bilimler alanındaki bilimsel literatürü kapsar. CASC, 1,400'den fazla akademik dergi yayınlanan makalelerin özetleri yanısıra, farklı bir koleksiyonlara ait diğer referans kaynaklarını da kullanıma sunmaktadır. 630'dan fazla dergiye tam metin olarak erişimin söz konusu olduğu veritabanında, bir çok mühendislik disiplini yanısıra, bilgisayar teori ve sistemleri, yeni teknolojiler ile, teknolojinin sosyal hayata entegrasyonu ve etkilerini anlatan profesyonel bir içeriğe sahiptir.   Veri tabanı, uygulamalı bilimler alanındaki en önemli dergilerin, taranabilir atıf ve referanslarını da kullanıma sunmaktadır.

6. Dynamed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp)

National Science Foundation ' NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000'e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500'den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed'in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler. DynaMed, NSF tarafından desteklenen bilimsel bir çalışmada,  rastgele sorulan 698 klinik soruya, % 87 oranında cevap vererek, bir çok kanıta dayalı referans sistemini geride bırakmıştır.

7. Environment Complete (Çevre, çevre mühendisliği)

Environment Complete veri tabanı, çevre ve ilişkili akademik disiplinlerdeki en önemli danışma kaynağı olan Environment Index'de yer alan kayıtları ve ek olarak 600'dan fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunar. Ayrıca 1.660'dan fazla ulusalarası dergiyi taramaktadır. Veri tabanı, çevre ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda en çok kullanılan 'Environmet' dergisini, 1975'den günümüze tam metin olarak içermesinin yanısıra, 'Ecologist, Conversation Biology' gibi dergileri de tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Environment Complete, aralarında Encyclopedia of World Environmental History (3 cilt ), Advances in Water Treatment & Environmental Management gibi, 100'ün üzerinde tam metin kitabı da içermektedir. Tarım alanları, ekosistem, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklar, deniz ve okyanuslar, coğrafya, nüfus, içme suları, çevre kirliliği, teknoloji, hukuk, planlama, sosyal etkiler, şehir ve bölge planlama veritabanındaki bazı konu başlıklarıdır.

8. Health Source: Nursing / Academic Edition (Sağlık, tıp, hemşirelik)

Bu veritabanı, çeşitli tıbbi disiplinlerdeki yaklaşık 550 dergiyi (441'I hakemli) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Health Source: Nursing/Academic Edition ayrıca yaklaşık 850 dergide yayınlanan makalelerin özet ve indeks bilgilerini içermektedir. Veritabanı, Amerikan Eczacılar Birliği tarafından hazırlanan Lexi'PAL Drug Guide (1.300 jenerik ilacın kullanımı ile ilgili hazırlanmış eğitim dokümanını 4.700 ilacın ticari isimlerleri ile birlikte içermektedir. Creative Nursing, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Issues in Mental Health Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Journal of Clinical Nursing, Journal of Community Health Nursing, Journal of Nursing Management, Nursing Ethics, Nursing Forum, Nursing Inquiry' bazı  önemli tam metin akademik dergilerdir.

9. History Reference Center (Tarih)

History Reference Center 2.000'den fazla referans kitabıyla birlikte, tam metin tarih ansiklopedilerini, kurgusal olmayan tarih kitaplarını, 130'den fazla tarih dergisini, 59.600 tarihi belgeyi, 50.000'den fazla tarihi kişiliğe ait biyografileri,   110.200'den fazla tarihi fotoğraf ve haritayi ve 80 saati aşkın tarihi videoyu kullanıma sunmaktadır

10. Humanities International Complete (Beşeri Bilimler)

Humanities International Complete, Reed Elsevier grubu tarafından yayınlan Library Journal dergisi ve Harvard Üniversitesi elektronik kaynaklar sorumlusu Cheryl LaGuardia'ya göre 10 üzerinde 10.5 puan almış, beşeri bilimler tam metin veritabanıdır. Humanities International Complete' dünya üzerinde, beşeri bilimler alanında yayınlanmakta olan yüzlerce dergi, kitap ve diğer yayınlanmış kaynakların tam metinlerini kullanıma sunar.  EBSCO Publishing tarafından üretilmiş olan bu veri tabanı, Humanities International Index'ten (Uluslararası Beşeri Bilimler İndeksi) (2000'ün üzerinde dergi ve 2 milyonun üzerinde kayıt) ile birlikte çoğu diğer veri tabanlarında bulunmayan özgün tam metinler içerir. Veri tabanında, 670 derginin tam metni bulunmaktadır. Sadece basılı aboneliği mümkün olan, herhangi bir veritabanı veya e'dergi paketinde bulunmayan, e'dergi aboneliğinin söz konusu olmadığı PARIS REVIEW dergisi, 1953'den günümüze ambargosuz tam metin olarak veritabanında yer almaktadır. Humanities International Complete, beşeri bilimlerin tüm yönleri ile ilgilenen araştırmacılar için, akademik ve yaratıcı düşünce ile ilgili dünya çapında içeriği ile eşsiz bir kaynaktır.

11. Legal Collection (Hukuk)

Tam metin hukuk veritabanıdır. Uluslararası alanda en çok başvurulan 250 hukuk dergisini tam metin olarak kullanıma sunar. Adli suçlar ve davalar, uluslararası hukuk, yasalar, organize suç, sağlık hukuku, iş hukuku, çevre hukuku vb konular veritabanındaki bazı konu başlıklarıdır.

12. Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text 
( Kütüphanecilik)

Library, Information Science & Technology Abstract with Full Text (LISTA with Full Text), kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanındaki yayınları derleyen,kendi alanındaki en temel danışma kaynağıdır. Dünya'da, kütüphanecilik ve ilişkili disiplinlerdeki tek tam metin derleyici veritabanıdır. 690'den fazla süreli yayın yanında kitap, araştırma raporları ve tutanakları indekslerken, 180'den fazla tam metin dergiyi kullanıma sunmaktadır. Konu başlıkları arasında kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri, online bilgi alma, bilgi yönetimi, bilişim sektörü ve benzer / ilişkili konular yer almaktadır. Veritabanı içerisindeki kayıtlar, 1960 ortalarına kadar geriye gitmektedir. Türk Kütüphaneciliği Dergisi veritabanında 2006 yılından günümüze indekslenirken, Bilgi Dünyası dergisi, 2007 yılından itibaren tam metin olarak veritabanında yer almaktadır.

13. MasterFILE Premier (Sosyal bilimler)

1975 tarihinden günümüze kadar olan bir dönemi kapsayan, 1.730'u aşkın genel referans kaynağını tam metin olarak kullanıma sunar.  Hemen hemen tüm genel ilgi alanlarını içeren MasterFILE Premier ayrıca, yaklaşık 500'e yakın tam metin referans kitabını, 85.827 biyografiyi, 105.789 temel kaynak belgeyi ve 285.912 fotoğraf, harita ve bayraktan oluşan bir görüntü arşivini de içermektedir.

14. MEDLINE (Tıp)

Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerirr. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla tıp dergisinde yayınlanmış  makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerine sahiptir.

15. Newspaper Source (Danışma kaynağı)

A'dan Z'ye 28 adet gazeteyi tam metin olarak içermesi yanısıra, 260 bölgesel gazetede çıkan haberleri, seçimli tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Veritabanındaki bazı önemli gazeteler, The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London) olarak sayılabilir. Newspaper Source ayrıca, ABC, CBC News, CNN, CNN International, Fox News ve NPR gibi 120.000'den fazla TV haberi ve programlarının tam metnini kullanıma sunmaktadır.

16. Professional Development Collection (Eğitim)

Profesyonel eğitmenler için tasarlanmış olan bu veritabanı eğitim ve ilişkili disiplinlerden 343'ü hakemli dergi olmak üzere yaklaşık 506 dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Ayrıca bu veritabanında 200'den fazla eğitim raporu bulunmaktadır.Professional Development Collection, dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin eğitim dergileri arşividir. Chronicle of Higher Education, Educational Leadership, Journal of Education, Journal of Higher Education, Journal of Learning Disabilities, Theory Into Practice' veritabanındaki bazı önemli dergilerdir.

17. Psychology & Behavioral Sciences Collection (Psikoloji, psikiyatri)

Bu veritabanı, 549'u hakemli dergi olmak üzere, yaklaşık 567 tam metin dergiyi kullanıma sunar. Psychology & Behavioral Sciences Collection, duygusal ve davranışsal özellikler, psikiyatri ve psikoloji, zihinsel işlemler, antropoloji ve gözlemsel ve deneysel yöntemler gibi konuları içerir. Bu veritabanında yer alan tam metin başlıklarının neredeyse tümü PsycINFO içinde indekslenmektedir.

18. Regional Business News (Ekonomi)

Bu veritabanı, bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 50 iş dünyası dergisi, gazete ve haberler içermektedir

19. Religion and Philosophy (Din, felsefe)

Bu veritabanı dünya dinleri, başlıca mezhepler,  din tarihi, bilgibilim, politik felsefe, dil felsefesi, ahlak felsefesi ve felsefe tarihi gibi başlıkları kapsamaktadır. Religion & Philosophy Collection, 250'den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 290'dan fazla tam metin dergiyi kullanıma sunmaktadır.

20. Serials Directory (Danışma kaynağı)

Dünyanın en kapsamlı süreli yayınlar referans kaynağıdır. 108.235 yayıncıdan 212.000'den fazla süreli yayın hakkında detaylı bilgilere erişmek mümkündür. Yayıncıların web siteleri ve e'mail adreslerine, LC ve Dewey numaralarına, dergilerin hangi veritabanlarında indekslendiklerine kadar, dergilerle ilgili çok özel ve detaylı bilgilere erişmek mümkündür


                                                                                                                                                                            
 • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
 • Kitap İstek Hazırlama Formu
 • Kataloglar
 • Ücretsiz Tarama Hizmeti
 • Akıllı Sistem(RFID)
 • Kitap Yıkama Hizmeti
 • Akademik Arama Motorları
 • Cep Kütüphanem
 • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik