kütüphane materyali bagış yönergesi

1-) Merkez Kütüphanemize özel ve tüzel kişilerden, ancak üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir.

2-) Bağış yapmak isteyenlerin Kütüphane'ye yaptıkları başvuru üzerine Başkanlık tarafından, bağışlanacak koleksiyonun incelenmesi ve gerekli teknik işlemlerin yapılabilmesi için, Daire Başkanının başkanlığında üç kütüphaneciden oluşan bir komisyon bağışı yerinde görüp incelemekle, görevlendirilir.

3-) Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapılması için kendisi de başvurabilir.

4-) Bağış, ancak komisyonun koleksiyonu incelemesi ve uygun bulmasından sonra Kütüphane'ye kabul edilir.

5-) Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb.nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmez.

6-) İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da üniversite kütüphanesinin amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb.nin başka bir kütüphane türünde değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda komisyon tarafından yönlendirilirler.

7-) Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından Kütüphane'nin amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik olanlar bağış olarak kabul edilemezler.

8-) Bağış sahiplerine, yapılan bağış için çağdaş kütüphanecilik ilkeleri uyarınca özel bir köşe tahsis edilemeyeceği bildirilir.

9-) Bağış sahiplerine koleksiyonu oluşturan kitap, süreli yayın vb. iç kapağına, bağışlayanın adını ve soyadını içeren özel kütüphane kaşesinin basılacağı bildirilir.

10-) Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kütüphane yönetimi bağış sahiplerine, bağışlanan eserleri içeren bir listeyle birlikte resmi teşekkür mektubunu gönderir.

11-) Kütüphane'ye (500) cilt eserin üstünde bağış yapanların fotoğrafları ve yaptıkları bağışla ilgili bilgi, Kütüphane'nin girişindeki "Onur Köşesi"ne asılır.

12-) Kütüphane'ye olağanüstü önemli bağış yapanların adları, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile Kütüphane'nin bir salonuna verilir

13-) Her yıl kutlanan Kütüphane Haftası'nda o yıl bağış yapanlar davet edilir ve kendilerine teşekkür edilir.
 
  • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
  • Kitap İstek Hazırlama Formu
  • Kataloglar
  • Ücretsiz Tarama Hizmeti
  • Akıllı Sistem(RFID)
  • Kitap Yıkama Hizmeti
  • Akademik Arama Motorları
  • Cep Kütüphanem
  • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik